En gammalt fynd.

Sitter i bussen på väg hem till Gnarp och kom att tänka på en artikel Göran Thybäck Mellanfjärden skrev för Kulturföreningen Nordanvind för några år sen. Jag gjorde en sökning och till min stora lycka låg den kvar. Jag tänkte att jag kopierar Görans text här för det är tänkvärd läsning.
 
Kulturf.Nordanvind: "...den starke trycker icke ned och plundrar den svage.."..Göran Thybäck skriver från Nordanstig kommun:
 
Riksdagsledamöterna Margareta Andersson och Kenneth Johansson skriver på fredagens debattsida i HT, att det offentliga, staten, landsting och kommuner måste ta fram strategier för att stärka och utveckla den sociala ekonomin I lördagstidningens debattsida så skriver moderaterna Margareta B Kjellin och Ann-katrine Dunker bl.a. om Nordanstigs besvärliga ekonomiska läge, under rubriken; Den kommunala demokratin. När det gäller Nordanstig så skulle man kunna säga att kommunen blivit – negativt - rikskänd på grund av dess svaga ekonomi, men kommunen är även sedan länge – positivt - uppmärksammad på riksplan på grund av dess starka och vitala sociala kapital. Nordanstigs anmärkningsvärt starka sociala ekonomi är omvittnad långt utanför kommungränsen, otaliga är dom lyckade lokala projekt som fötts och drivs av enskilda, grupper, föreningar, företag och byar. Trots kommunens krassliga ekonomi, trots skandaler i partipolitiska kretsar, trots medias beskrivning av hälsoläget, så har jag tillförsikt när det gäller Nordanstigs framtid, dess överlevnad och utveckling, och jag kostar till och med på mig en känsla av stolthet över att få bo och leva i en så livskraftig kommun.
 
Men – som förklaring till min positiva grundhållning – så bör det nog tilläggas att jag lever i den föreställningen att kommunen består av dem som utgör densamma, dvs, att kommunen består av sina medborgare vilket i sin tur betyder att den inte endast består av den partipolitiska representationen eller den kommunala administrativa och dess byråkratiska överbyggnaden.
 
 Kommunen är sina medborgare, och kommunens utveckling, tillväxt och framtid är - i allra högsta grad - beroende av det s.k. sociala kapitalet.
 
Jag ser i dag inte endast stressade och pressade kommunpolitiker som stirrar sig blinda i den tomma kassakistan, jag ser samtidigt en folklig mobilisering där medborgarna drar sina strån till stacken och samtidigt lägger grunden för en frisk, stark och framgångsrik kommun.
Jag tror att ”krisen” vi upplever i Nordanstig, är en ”chans till förändring” och inte minst förbättring av det samhällsbygge som vi alla är en del av.
 
I ett ansträngt läge av ekonomisk åtstramning så vaknar många lokala krafter, en del gnäller och bygger vindskydd när krisvinden tilltar, andra bygger väderkvarnar, och i Nordanstig ser jag i dag många väderkvarnsbyggare.
 
Jag förnekar inte allvaret gällande kommunens kritiska ekonomiska situation, men jag blundar inte heller för den folkligt positiva kraft som spirar och skjuter skott ur Nordanstigsjordens frodiga mylla.
 
Trots oro över kommunens skrala ekonomi så är jag ändå en känsla av hopp därför att framtidens välfärd växer fram underifrån, framtidens välfärdsmodeller skapas lokalt – mitt bland människorna –samhällsbyggets grund utgörs av aktivt medborgarskap, av delaktighet och deltagande i den demokratiska processen.Samhället byggs inte uppifrån och ned, utan underifrån med folkligt engagemang och stöd, men frågan är hur länken ser ut mellan dem som beslutar och dem som besluten berör, frågan är hur vi överbryggar glappet mellan makten och folket, och hur vi förhåller oss till varandra. Det finns en klyfta att försöka överbrygga, det finns ett förtroende att återupprätta, skriver Magnus Wrede i boken; ”Uppdrag demokrati”, påståendet är nog allmängiltigt vilket inte utesluter att påståendet även skulle gälla för kommunen Nordanstig. I lördagens debattartikel citerar moderaterna de kända orden om att; all makt utgår från folket, men frågan är om inte satsen mest handlar om retorik, frågan är om orden har någon som helst verklighetsanknytning, och vad händer om allt fler människor inte känner sig representerade i det system som bygger på ”representativ demokrati”? Det är dessutom allt svårare att rekrytera medlemmar till befintliga partiorganisationer – som enligt demokratiutredningen ”slammat igen” – något som kanske kan förklaras utifrån den ökade individualiseringen i samhället samt att allt fler kritiskt tänkande människor inte är benägna att köpa färdiga åsiktspaket.
 
Att vi föredrar demokrati är en sak, en annan sak är hur denna demokrati ska se ut, frågan är vilken demokratisyn vi har och hur vi vill att den ska se ut. För egen del så föredrar jag en demokratisk form som ger medborgaren möjlighet till delaktighet och deltagande i den demokratiska processen.
 
Och för att lägga lite tyngd i min åsikt så vill jag passa på att citera RD Putnam, Harward University, som genom sin forskning i Italien visat att det finns ett starkt samband mellan civilitet, fungerande demokrati och välstånd i ett samhälle. Där finns hållbara traditioner av samverkan, solidaritet och jämlikhet mellan medborgarna, där utvecklas också demokratin och samhället som helhet. Vid ett annat tillfälle så säger Putnam; Både stat och marknad fungerar effektivare i miljöer där medborgarna råder.
 
Jag tror på ett partnerskap mellan de folkvalda i kommunen och medborgarnas egna organisationer, men jag är osäker på om de förtroendevalda politikerna vågar släppa greppet om makten och om dom tillräckligt förstått värdet av det s.k. sociala kapitalet. Här vore det nu frestande att ytterligare söka utveckla tankegångarna, men det får stå över till en annan gång, jag avslutar med några kända ord av Per-Albin Hansson, som säger att; Det goda hemmet känner icke till några priviligierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Den starke trycker icke ned och plundrar den svage. I det goda hemmet råder (jäm-)likhet, omtanke, och samarbete.
 
 
Göran Thybäck Kulturföreningen Nordanvind.
 
 
 

Bilder på Ross

49274-29


49274-26


49274-23

God fortsättning allihopa.

Ett nytt frächt år att göra nått vettigt med eller att fördärva. Tvinga sig upp på morgonen i kolmörkret.Läsa goda och dåliga nyheter. Ta ställning i frågor ex politiska,moraliska.Ägna sig åt att tänka positiva eller destruktiva tankar.Säga ja eller nej.Välja det goda eller det onda. Rätt eller fel. Det nyttiga eller det onyttiga. Miljö eller miljöförstöring. Mellan ekonomi eller humanism. Att vara konsekvent eller flexibel. Bakåtsträvande eller nytänkande.Ta konflikter, debatt, konfrontation eller acceptera.Vara stolt eller ödmjuk. Välja mellan familj, hobby eller andra samhällsengagemang. Arbeta mycket eller lite. Och tusentals andra frågor.
Det handlar om att bry sig eller inte. Försöka se helheten utifrån varje individs välbefinnande.

Det är inte enkelt att vara mäniska. Och ska inte vara det heller.
Men min åsikt är orubblig på en punkt.Samarbete och förståelse är nödvändigt men det är ur konflikten,konfrontationen, debatten och den slutliga kompromissen utvecklingen föds.Det är aldrig roligt att bråka men det är hellre inte bra att gå och bära åsikter och orättvisorna inom sig.

Så det är bara att ge sig ut och försöka så mycket du orkar. Kanske träffs vi.Kanske är vi oense men bara genom att få uttrycka våra åsikter och rätten att säga dom så att alla kan höra bidrar vi till en bra utveckling. 

Ha ett bra år Kröpen.


Bordtennis och livet i största allmänhet.

Hello bloggerlovers kul att ni tittar in.Allt går sin gilla gång.Har jobbat på sågen i veckan och nu i helgen bonvaxar jag kontoret.Jäkla besvärligt.Skit svårt att få till.Tur att Carina kunde hjälpa mig. Vad det gäller pingisen så har det varit en rolig men hektisk höst.Med både kurser och seriesammandrag. Det har gått riktigt bra i serierna och vi ligger bra till inför vår säsongen.
Onsdagen den 8/11 slog vi Söderhamn 2000, SUIF´s farmar lag i lilla DM med 5-3. Vi får gå tillbaka så långt som till 1971 då  vi tog det senaste lag-DM guldet så det satt verkligen fint.Men det är ju så att träning ger resultat och nu börjar man fatta vad Sten Berglin och Gösta Wedin menade när de snackade träning.En gång(i 16-17 årsåldern) sa jag till Gösta att vi tränade två gånger i veckan och hoppades att resultaten skulle komma snart.
-Två gånger! Det är för lite, ni ska träna fem dagar och vila två om ni vill bli bra.
Phuu!! Tänkte jag, det kommer nog aldrig att funka. Nu tränar vi hellre inte så mycket idag. Men något mer, och det gör resultat. Senaste helgen när Sundsvall open gick spelade våra spelare i tre finaler.Och de som inte kom till final gick fram ända till kvarten.Inte illa. Det för oss Närmast i planeringen ligger en lokal ungdomstävling hemma på Gnarpsviljan. Det blir en sorts talangjakt där vi ska fånga upp framtida spelare och även blivande ledare.Är det någonting jag tycker är viktigt så är det att barn lär sig uppskatta varandras framgångar och inte jämnföra sig med varandra.Alla kan inte vara bäst men är man bara ett just gäng som stöttar varandra så blir det så mycket roligare.Lyckas de inte förverkliga sig själv kan dom förverkliga sig själv genom andra.Får vi fram sådana individer har vi utmärkta blivande ledare.Lika viktigt som den bästa talang.
Visste ni att NIF har börjat med brottning.Se bilderna nedan.
49274-22
Norrfjärns Ragnar Åhs före matchen. Stolt och självsäker.


49274-23
Aj fan! Karelin

Vi hörs Kröpen


Jo,Jag lever.

Det var länge sen sist försöker tänka på vad jag haft för mig.Steg 1 kursen i pingis gick bra, div 4 sammandraget lika så.Har jobbat rätt mycket och är snart klar med höstens alla måsten här hemma. Pellets brännaren går riktigt bra efter renoveringen.Har börjat kika på motionsserien, ser bra ut. Och så har vi ett nytt sammandrag i div 6 den 28 oktober. Roligt att Fjärn gjorde en så fin fotbollssäsong förrästen. Nu tar vi sats mot julen. Blev förkyld i helgen hoppas det inte blir nåt allvarligt bara.Tjejjerna är oxå snuviga. Och till sist, oroa er inte, i himlen är det Jul alla dagar. Vi hörs Anders.

Länge sen sist.

Hej alla! Har inte varit så aktiv här på sistone.Har jobbat några veckor på sågen,haft semester och så.
På semestern har vi bytt ett fönster,fyllt poolen och slappat. För min egen del har det blivit nån cykel,donat med pingisen och lagat datorn och pelletsbrännaren.På fredag börjar fotbollsserien igen kul!.Vi hörs.

Nu är det bete för grabbarna.

Cougar och Ross

Cougar och lille blyge Ross gömmer sig bakom.

Hallå! alla.
Nationaldag i morgon och helg.Ett bra initiativ tycker jag.Ett bra sätt att visa de nya svenskarna att vi inte är så mystisk att vi inte kan ha helg på nationaldagen.För jag tror nämnligen att invandrarna har en förmåga att uppskatta Sverige som vi gammel svenskar saknar.Och då kan det ju bli lite fart på tillställningen oxå.
Hur som helst. Vi har flyttat hästarna på bete i veckan.Härligt för grabbarna med lite miljöombyte.Dom har beget sig till Kung Haddes marker i Haddäng-Norrfjärn.Roligt att kunna använda vårt gamla stall igen, se hästarna sätta av i galopp över Kröp täckterna och bearbeta markerna för gudars vad det växer igen.Och det bästa är att se hur pigga och glada de blir över nått nytt.Undrar om Kung Hadde red in i Haddäng den där första gången han såg ut över Bottenhavet.Vilka mål hade han i livet. Får jag säga vad jag tror så tror jag att han flydde Norge för att slippa Kristendommen, hedning som han var.För hedningar har vi alltid varit därnere och det är nog ett av arven efter honom.Det håller kanske inte alla med om, men det är min bestämda uppfattning.Kanske står Sleipners vagn där vid nån uttäckt redo att användas.På sätet ligger Mjölner Tors hammare.Och det kan jag lova er, står en åttbent häst i hagen i morgonbitte med en Norsk vikingakung invid sig ska jag skicka upp honom på himlavalvet och salutera för det här landet som inte är bättre än andra länder men som vi älskar mer än allt annat.Förrästen mina odlingar forsätter kräftgången måste fått ogräsfrö i påsarna.
God natt Kröpen

Om att sova innan man ska sova.

Varför i all värden går jag och lägger mig med Fanny när hon ska sova. Somnar och vaknar och finner att jag är pigg som en mört. Nu sitter jag här och surfar och lyssnar på Elvis. Hittade en bra Mp3 sida härom dan. Helgen har varit bra. Norrfjärn vann mot Bjuråker. Helt okej. Jobbade idag och byggde sommar hage med Carina i Kröpan. Har grattat pappa i helgen (63år) mamma fyller i morgon (64år) inte konstigt att man inte lär sig födelse dagarna när hela släkten fyller samma vecka. Är det här vanligt att alla i en släkt är avlad sammidigt. Vet inte. Fanny och jag är i allafall vattumän. Carina, Pek och Ove lejon, det har man fått erfara. Men Sten, Pek och Oves Pappa är vattuman. Det har märkts. man känner liksom när det kuggar i. Men det är det med vattumän och lejon att det blir alltid diskussioner men dom kommer nästan alltid överens. Det har jag oxå erfarit. Amanda är jungfru. Jag vet inte hur vattumän förhåller sig till dessa. Får nog reda på det med tiden. Nej nu är jag så trött att jag kan sova. Syns i morgon alla. Kröpen :-)

Skönt och bara vara ledig.

Jaá det har blivit torsdagen den 25/5 och halva året har snart gått. Inga större orosmoln på himmeln för tillfället. Har fixat och planerat med pingisen under några dagar. Skissade på ett sponsorbrev, Har kopierat lappar för brevlådor och gjort en enkät till våra pingisspelare. Ex. Vad vill var och en med sin pingis och vår gemensamma verksamhet. Jag ställde upp tio frågor gällande träning, ungdomsverksamhet, penning anskaffning och ambitionsnivå. Kort sagt när spelarna ska fylla i enkäten kommer dom att få dåndimpen eller skratta ihjäl sig. Varför detta? Jo det är bra om alla på ett ungefär är överens om vilken verksamhet vi ska ha, så att inte sektionen drömmer om en verksamhet, och spelarna vill ha en annan. Har också tittat på om det går att starta en ungdomssektion i Norrfjärn. Har pratat med några som tycker att det är en bra idé och viktigt för föryngringen. Carina letar fortfarande en sadel till Calle och vi har fortfarande en sadel till salu. Knepigt med sadlar men det underlättar när dom passar.
Nej. dags att sova. Jo mina odlingar står i missväxt. Jag har allt annat än gröna fingrar. Men jag ger inte upp.
Natti Kröpen

Kryddväxterna

Jo kära blogg.
Det har jag glömt att berätta.
Under ett besök på webben hittade jag sidan odla.nu och på den hittade jag två satser fröer.
Den ena innehöll tio sorters kryddväxter och den andra fem sorters grönsaker.
Sagt och gjort dessa las i varukorgen till ett pris av 139 kronor inklusive frakt. Jag bekräftade köpet och prestationsångesten var ett faktum. Jag, en mäniska som hatar att rensa hade köpt femton sorters frön.
Försiktigt berättade jag för tjejjerna vad jag ämnade göra. Alla skakde på huvudet. Ett nytt dödsdömt prodjekt.
När fröerna anlände visade det sig att flera av påsarna innehöll tusentalsfrön. Små dj..... frön som knappt syndes.
Alla koppar, kukor och glass byttor plockades fram och på lon fanns påpassligt en säck mat jord från förra säsongen.
Med en kräk känsla i magen sätte sånningen igång. Fanny min trogna vapendragerska hjälpte till.
Och det var tur för fröna var microskopiskt små och Fannys flinka händer skötte jobbet perfekt.
Tre brödbackars yta såddes i olika byttor. Mulet väder har ju följt och det var inte förrän i morse som det första gröna stack upp. Lyriska börjde vi att drömma om organo, dragon och rysk gräslök.
Utskolningen kommer att bli fruktansvärd, vi blir vell ruinerad på krukor. Om det nu blir någon.

Men om det går åt skogen så får vi äta pannkaka.
Vi ses Kröpen

Min Lördag 1/4 06

 Tjingeling!
 I dag har vi putsat på Fannys blivande rum. Carina, Fanny och jag. ( Amanda for på shoppingresa till S-vall)
Hon längtar så otroligt mycket efter ett eget rum. Hoppas vi kan få det klart i vår.
Är äntligen bättre i ögonen härligt. Det behövs då man ska putsa spackel.
Solen stod plötslig högt på himlen kul efter en mulen snö vecka. Vi,Fanny och jag tog med Zingo på en skidtur till Erik Backlunds torpet. Några skotrar hade åkt så vi slapp spåra. Vädret var sååå bra, helt underbart. Vi hade saft, chocklad och apelsin i ryggsäcken. Zingo åt apelsin så att det skvalpade i mungiporna. Mystisk hund. I går åt vi kyckling och resterna är inget för små hundar. Men Rolle katt och Zingo fiskade fram formen ur sopkassen och jag lovar er det fanns inte en molekyl kvar av benen.
På EM har jag suttit vid datorn och slappat.
Vi hörs. Anders

Äntligen lite varmare.

Ja då skriver vi Söndagen den 26 mars nådens år 2006.
I natt körde jag inte tidningar. Stickan bytte av mig den här natten då jag kört från Hudik under veckan.
Men i natt är det dags igen 01.00 i Hudiksvall. Hoppas mina glas ögon håller några veckor till. Ögonen har farit illa under förra veckans svinkalla nätter. Steg och Silja har varit kallast. Steg och Silja är två små byar norr om Hudikksvall. I båda finns jätte gulliga gamla hus. Hustyper som i våra trakter är borta sen länge. Men skicken på husen varierar mycket, många påminner om hembygdsgårdar. Idag har Carina hjälpt mig att börja färdigställa några kontor som en entreprenör ska använda på Tjärnvik. Kontoret hade häftig 80-tals design med mycket brandgult, hua. Men det gick förvånansvärt bra. Och jag ska fortsätta i morgon efter tidnings sömnen. Nej, pelltsen är fylld sängen uppbäddad snart är jag på väg från Hudik med dagsfärska morgontidningar. sanningen och frihetens budbärare.
Godnatt Anders.

Vår älskade vår.

I dag har det varit en super dag.
Klev upp 02.00 drog till Harmånger och körde tidningar.
När jag åkte hem log hela världen imot mig.
Fikade, satt och tittade på morgonen som blev dag utan för fönstret. Läste tidningen drack två koppar kaffe.
Struttade sedan i säng några timmar. Klev upp vid tio. Hasse hovslagare kom och tog hand om ponny pojkarna, såg slalomen herrar damer härliga resultat. Solen gick på vintern som en blåslampa utanför huset. Vatten rann som vanligt in i takbråttet när stora snö mängder smälter fort. Men vad gör det man lever igen och det finns hinkar och ställa under. På em tog jag cykeln och körde till Baståsen motvind men kanon fint. Tog kanske en lite för lång tur det visar sig i morgon. Om en timme skall vi se på låt SM.
Vi ses Kröpen

Nu har jag plöjt igenom Mobergs utvandrar epos.

God kväll alla mäniskor.
Nu har jag plöjt igenom Vilhelm Mobergs utvandrar romaner. Man kan se ett mönster i dem hur Moberg resonerar om individens tänkande frihet. Kristina förtröstade på Gud och det ledde till hennes allt för tidiga död. Och Karl Oskar förtröstade sig i första hand på sig själv, mäniskorna och till sist Gud.

Okej! Det är vell dumt av mig att sitta och ifråga sätta statsapparaten som räddat livet på mig åtskilliga gånger. Men ibland funderar man om staten är min egendom eller om jag ägs av staten. Nu är vi inne på liberalism och individens frihet, "svåra saker". Och nu tror jag ju inte Herr Lejonborg har någon lösning på de här problemen utan tvärt om han är verkligen inte speciellt radikal.

Så här låter det när Moberg funderar på problemen.

"Enligt den totalitära ideologierna är vi människor statens egendom, och i egenskap av statsägda varelser uppnår och åtnjuter vi den sanna friheten. Vår uppgift i totalstaten är i första hand att vara medborgare och nyttiga och effektiva delar av ett kollektiv.


Men för min del ansluter jag mig till den äldre och ursprungliga tolkningen av innehållet i ordet frihet. Jag ansluter mig till dem som menar att vi människor icke är skapade till att vara objekt för statsnyttan. Ingenting kan rubba mig ur den övertygelsen och tron, att vårt liv är helt vårt eget — att människolivet från vaggan till graven är ett mål i sig självt."


Det låter inte helt fel. Fortsätter nu med Soldat med brutet gevär. En riktig tegelsten.
Godnatt, vi se´s


Fannys sjuårs kalas.

Jo go vänner, en stor händelse har inträffat i Ås .
Fannan har fyllt sju år. Nu har Carina och jag inga små flickor längre
Amanda blir elva och Fanny nyss sagda sju.

49274-11

Fanny var mycket nöjd med gästernas presenter och dom flesta var där.

49274-10

Mamsen och Pappsen.

49274-9

Terese, Anders, Viktor, Wilmer och gulliga lilla Wanna. ( Ås yngsta innevånare)
49274-16

Larsan, Bodil och Kalle se nedan.

49274-17

49274-15
Rune, Majlis och farbror Rolf. Tyvärr hittade jag inga foton på Carina och Maj-lis.
Hur som helst Fanny var mycket nöjd med kalaset.


Då var det en ny helg.

Hej ! Alla.
Det har blivit fredag kväll och jag konstaterar att det var rätt länge sen jag kom till orda.
Sista veckan har varit rätt rörig.
Efter ett besök på Södra vägen fick vi bilen torpiderad.
Ingen satt i, men det har kunnat gått riktigt illa. Har under åren bland annat av ekonomiska skäl tvingats förflytta mig med diverse farkoster. Har tänkt bäst att vara försiktig så löser sig det hela.
Men det är en sak man glömmer. Hur lugnt man än tar det kan så kan du inget göra mot yttre omständigheter. Det räcker att du sitter vid ett köks bord och ska läppja kaffe koppen så kan bilen i samma ögonblick demmoleras utanför köksfönstret. Sånt är livet självt.
Resultatet är att vi just nu kör omkring i den ljuvligaste av hyr bilar en språjlans VW Passat.
Dyrt men bra. Jag tror inte ens om jag skulle nå paradiset så kan jag få ratta en sån bil.
Vi får se till veckan om gamla Tryggve lagas eller mals.
I övrigt har jag börjat läsa Mobergs sista brevet till Sverige efter att ha avverkat nybyggarna i början av veckan. Fattigdommen hade en liten annan dimension på den tiden. Men så också medelåldern.
Nä, dags att duscha innan häsovårdsnämnden knackar på.
Vi hörs Anders

Fredag

Fredag.
Veckans sista vardag.
Gick upp i morse och ringde skolan över pingis borden.
Kunde inte få något bra svar då rektorn hadde mötes dag.
Vi går vidare med det här till veckan.
Snön faller igen och trots snö bristen så är skotrarna igång igen.
Kul för skoter entusiasterna som satsar så mycket på vinter säsongen och
oftast inte får valuta för pengarna.
Och kanske det bästa vi kan åka skidor med hunden på spåren.
Jag och Fannan brukar skida upp till Erik och Signe Backlunds gamla torp
Där grundade de den cykel verkstad som jag fortfarande har prylar ifrån.
Försöker föreställa mig hur det kan ha varit. Erik berättade att det inte var så lukrativt
där uppe. Fast jag måste säga att han var en av de mest facinerande mäniskor jag mött.
Ett lugn som jag verkligen avundas och en total kärlek till sitt värv.
Verkligen en mot pol till Gabriel på yxfabriken som for omkring som en tornado även han beundransvärd. Att få stopp på honnom var som att lägga sig på järnvägen och hoppas bromsbanden på ångloket var utbytta. Att jobba på yxfabriken var som att befinna sig i något sort drama från antiken. En gång yttrade Gabriel följande replik i ett känslosamt läge.
-Måste livet vara så här. Tar det inte slut snart.
Dramatik på hög nivå alltså. Jag tar ett till citat oxå.
-Priset ska inte vara det verktyg med vilket vi säljer produkten.
Så sant som det är sagt. Det betyder i det här sammanhanget att kan man bara lyfta fram produktens förträfflighet och få kunden att uppskatta denna, så är priset av underordnad betydelse. 
Innom Svenska kyrkan har jag de gångna åren träffat mäniskor som är produkter av sin egen förträfflighet. Och mamma mia vart tog självkritiken vägen. Räcker bara minnet en dag i tiden.
Och jag som som trodde att självransakan var ett av kyrkan historiska fundament.
Hur ska jag om jag inte lyckats gjort en vettig ekonomisk manöver kunna predika ekonomi för en församling mäniskor som är ekonomi. Märkligt, Och vad ska kyrkan med folkliga representanter när de tvingas verkställa beslut som inte ens fått pasera deras hjärnor. Folkkyrkan är lika stendöd som dess demokrati.
Nä nu ska jag gå och läsa Svensk Idrott och sova.
Natti. Kröpen 

 

 

Kul med ADSL

Härligt med drag i datorn. Men det blev överbefolkat kring den oxå. Nu har även Carina och Fanny tålamod att vänta på sidorna. Besök en bra Gnarpssida som jag besökte i kväll www.gnarp.org  .
Nu måste jag ut med hunden innan gatulysena släcks.
Zingo hälsar.49274-2

Vart tog vår vinter vägen.

Sitter inne och funderar över vart vår vinter och våra vinter aktiviteter tog vägen.
Fanny och Amanda lagar nudlar i köket och Carina är på Komvux.
Har inget annat hänt så har det varit en prövningens tid för vårt gamla panntak. Regn och smält  vatten har trängt in på övervåningen, men av lindrigare art.
Nere i källaren står den snart 35 åriga pannan och stånkar måtte den hålla ytterligare några år.
Sommarens målsättning torde bli att byta den demolerade vind skivan på den södra sidan huset till höger över det till tänkta sol däcket.
Måste byta hink nu.
Hej för idag.
Anders

RSS 2.0