Tankar från Nordanstig.

Nordanstig är en yta med åtta-nio tätorter om Mellanfjärden fortsätter utvecklas. Tätorter och tätorter, men åtminstone orter där det bor mer människor. Har den senaste tiden läst otaligt antal artiklar och insändare om bla elevflykt, som leder till utarmning av kommunen Nordanstig organisationer. I dagarna fick en av de privata utförarna i hemtjänsten kasta in handduken vilket jag tycker var tråkigt då omsorgstagarna verkar mycket nöjda med de tjänster som erbjöds.
 
Ett av problemen när skolor och äldreomsorg ska planeras är avstånden/logistiken. Det är lätt att stirra sig blind på antalet potensiella elever och omsorgstagare mer än avstånd och flödesriktningar. I fallet skolan krävs ex antal elever välja våra skollösningar för att organisationen ska gå ihop. Och väljer elever att åka i andra flödesriktningar ses det som ett problem och det verktyg som sätts in blir att inte erbjuda skolskjutsar till skolor utanför kommunen. Inom omsorgen sliter man med att få ihop logistiken. Långa avstånd mellan omsorgstagarna gör egna hemtjänsten svårplanerad med mycket restid och det blir svårt för de privata utövarna att få någon lönsamhet. 
 
Kommuninnevånarna då trivs de? Ja absolut. I många byar råder nybyggarandade där unga, medelålders och pigga äldre lever livet i  frisk luft och vacker natur. Det är först när man når det läget i livet då man behöver lite hjälp som över 50% av pensionärerna säger att de vill bo i en annan kommun. Då vill man ha nära till affär, hälsocentral, apotek och annan service. Det är helt enkelt inte vårt områdes starka sida.
 
Kan man vända på det här och i stället dra nytta av några av orternas placering och deras närhet till våra grannkommuner trots att de ligger på "fel" sida kommungränsen. Ja genom att tex i fallet med skolan se vart arbetspendlingen går om mornarna och erbjuda eleverna skolskjuts och i stället planera organisationen utifrån de elever vi får kvar i kommunen. För Hasselas del behöver vi ha ett kommunalt högstadium och då kan det ligga kvar i pendlingsriktningen i Bergsjö. Vi kan spara resurser genom att inte försöka vända floderna.
 
Lika så med äldreomsorgen. Kanske skulle vi stödja/samarbeta med Hudiksvall och Sundsvall i deras utveckling av omsorgsboenden när många ändå vill bo i en stad på äldre dar. Finns det bra alternativ i grannkommunerna frigör vi villor till yngre befolkningen och ökar skattekraften. Vi kan tex inte planera för att alla äldre i Nordanstig ska flytta till Bergsjö när de kommer till det läget i livet att de inte kan bo kvar hemma. Men den insikten hoppas jag vi har annars kommer vi att bli besviken.
 
När det gäller hemtjänsten är det nog svårt att uträtta några underverk. Saknar vi attraktiva boendeformer för våra äldre vill de nog bo kvar hemma så länge de kan. Och det här är också en grupp som de komunala resurserna måste räcka till.
 
Jag vill helst inte dra in klyshan vindskydd och väderkvarnar men finns det ett utbud och flöden vi kan dra nytta av ska vi inte tveka. Att tänka i gränser, innan och utanför, gör att vi låser oss i tanken. Det viktiga är att det finns bra alternativ för befolkningen oavsett vilket läge i livet de befinner sig i mer än att försöka försvara en statisk organisation. Det är först när organisationen blir flexibel som det finns resurser att spara. Det måste gälla även framtida kommunal bemanning där man i små kommuner bör undvika att sätta ettiketter på vad personal ska ha för arbetsuppgifter, utan mer ha en personalstab som kan användas över hela linjen där resurserna behövs bäst för tillfället. 
 
// Kröpen

NIF´s Konstlotteri 2012

Snart drar Norrfjärns IF´s konstlotteri igång. Följ länken för att se priserna. http://www.norrfjarnsif.se/content/view/648/1/
 
//Kröpen
 
 
 

Gnarp.org/Wiki

Gnarp.org/wiki har haft sin 30-tusende besökare. Nytt på sidan är en påbörjad turistinformation som du når genom att trycka på turist info-bilden. Du når även Gnarps Företagare- och Intresseförening genom att trycka på Gnarpsigillet. På prov ligger där också en kombinera anslagstavla/gästbok där du kan komma med tips och idéer. http://gnarp.org/wiki/index.php/Huvudsida
 
//Kröpen
 
 
 
 

Postlådor

Projektverkstan skulle behöva några postlådor. Har du en hyfsad gammal postlåda som ligger och skräpar så hör gärna av dig. Tanken är att de ska användas att förvara gästböcker som ska sättas ut i "Gnarpsparken" http://gnarp.org/wiki/index.php/Gnarpsparken. Postlådorna ska ges GPS-punkter och kallas "Naturrutor" och bli små utflyktsmål på sevärda platser i parken.
 
//Kröpen
 
 
 

FRISKA TAKTER!!!

Tryck på bild för länk.
 
 
 

Skolkalabalik

Skolan, skolpolitik, elevflykt ur kommunen? Det här handlar inte om elevflykt. Till största del handlar det om tillgänglighet. Kanske också om lokaler och kvalitet. Det är skillnaden mellan att erbjuda skolalternativ, eller att tillhandahålla ett. Vi måste förstå att elever gärna följer samma flöden som sina föräldrar och syskon.
 
Vi har ändock en möjlighet att jobba tillbaka några elever till den skola vi tillhandahåller, men då måste måste undervisningen planeras utifrån ett elevperspektiv. För det är utifrån elevperspektivet de skolor som konkurerar om våra elever arbetar. Men förstår vi inte att vi måste göra oss attraktiva kommer det snart inte att finnas någon högstadieskola kvar i kommunen. Inte så länge vi har ett "FRITT" skolval i Sverige.
 
Att neka elever skolskjutsar är också vanskligt. Då kan busskortet kännas som en investering i de bemedlade hemmen och blir då samtidigt en demokratifråga, då elever från ekonomiskt svagare hushållen inte har möjlighet att välja. Det här är saker vi måste fundera kring om vi vill ha en skola som lever och utvecklas. Istället har vi skapat ett logistikdilemma där vi använder ex antal kollektivtrafiksresurs till att köra emot pendlingsflödena på morgnarna och ex antal om kvällarna.

//Kröpen
 
 

Gnarpsrundan på lördag

 
 
 
Välkommen till tredje Gnarps-Rundan på cykel lördagen den 15/9 klockan 13.00. Start/Mål: utanför Kulturstjärnan i Gnarp. Sträcka: Kulturstjärnan-Åsbacken-Byn-Hoppskogen-Hästfarmen-Innergårn-Grängsjö-Röde-Q8 Åkne-Vallen-Kulturstjärnan. 20 km. Kom som du är cykling. Ingen tidtagning. Fika gärna längs vägen. Info: 073-810 47 12
 
//Kröpen
 

Inbjudan Projektverkstan

På fredag morgon 14/9 klockan 9.00 bjuder jag in intresserade oavsett ålder på morgonkaffe i projektverkstan. Vi surrar om verksamheten och hur den kan utvecklas. Alla daglediga hälsas hjärtligt välkomna! För info ring mig på 073-810 47 12

TURISTINFORMATION

Har startat med att bygga en intuitiv turistinformation i Gnarp.org/wikin. Dvs. när du har ett behov ska du kunna följa informatonen utan att behöva tänka. Har ni tips och ideér E-posta mig.:)  Tryck på bild för länk.
 
 

 
 

Extrabussar Hälsinge Marknad

Nattförbindelser från Hälsinge Marknad i Hudiksvall
Under fredag 7 september och lördag 8 september körs extrainsatta nattbussar från Hälsinge Marknad i Hudiksvall på linje 28, 30, 34 och 53.

http://www.x-trafik.se/files/4/18/41/101/nattrafik%20halsinge%20marknad%202012.pdf

Den första turisten..


Prylar och ideer.

Det här är min första dag som friställd efter nedläggningen av Tjärnvik och mitt sommarjobb på Skatteverket. Det känns förstås lite konstigt men nu är det så här och jag har sökt arbete under hela sommaren och på några ställen kan det nog finnas en hyfsad chans. Det saknas inte precis terapi sysselsättning och i dag ska jag bege mig till arbetsförmedlingen och Homon. Skitvädret i helgen fick mig att åtminstone röja ur källaren och det blir inte roligt att plocka ur det på tippen. Politik har jag oxå som jag kan kasta mig över. Inte mindre än tre möten den här veckan. Har legat lågt nu i sommar men nu får man väl försöka växla upp.
 
Garaget börjar ta form som det första embryot till projektverkstan. Projektverkstan ska vara en öppen lokal för ung och gammal en tankesmedja/nätverk/grupp för alla som bedriver mindre allmänna och hobbyprojekt och saknar ett utrymme. Idag fick jag donerat ett whiteboardtavla ska även försöka släpa ner en dator och ordna lite elektronikverktyg. Någon bänk till och några lysrör skulle behövas kanske oxå ett stort bord. Har du något annat som du tror skulle kunna komma till användning ring mig.
 
Tanken egentligen är att hitta ett kreativ samarbetsform som skulle kunna utvecklas i större lokaler. I en tid då nya idéer aldrig varit så viktigt. Vilken typ av projekt är egentligen inte det viktigaste då vi behöver tänka brett.
 
//Kröpen
  

RSS 2.0