iii) Locale

Locale är ett centralt begrepp. Och är ett försök att lösa den segdragna frågan hurvida vi som individer(som agenter) styrs av samhället(strukturen) i stort eller tvärtom. Omständigheterna utgör kontaktytan mellan individer och samhälle där individen genom sina vardagliga handlingar formar samhället, samtidigt som samhällsstrukturen skapar restriktioner och möjligheter för den enskilda individen.

Platsen blir därmed en uppsättning möten och relationer i tid och rum mellan samhälle och individer.:)


ii) sense of place

Den här kategorin är den mest filosofiska. En av platsfilosoferna säger att våra erfarenheter är förmedlade genom våra direkta känslor för olika platser när det kommer till den enskilde individens intryck av den omgivande miljön.

Platser kan ses som "inetsade" genom en mängd vardagliga rutiner som i sammanhanget utgör en patsbalett. Platser ger människor mening, där lär människor sig känna andra och sig själva. Platserna blir framträdande hållpunkter i varje människas biografi och en uppsättning känslor för olika platser växer fram genom social ömsesidig samverkan. 

iii) locale följer.:)

Utveckling av i) location

Jag läser ju som jag sa för någon dag sen en bok om platser. Har sammanställt lite om den första punkten av de tre jag räknade upp här om dagen * i) platsens lokalisering i ett vidare rum samt platsens specifika relationer till andra platser i det vidare rummet (location).
Det är jäkligt intressant och det går att förstå att det lätt kan bli tokigt.  Det finns många underliggande orsaker till att det kan  bli som det blir.  

Att se plats som något som är lokaliserat i rummet (location) är det vanligaste sättet att se på en plats i den västerländska kulturen. Det är en lokalisering som kan sättas på en karta och ges fasta kordinater. Platsen kan räknas ut med stor exakthet, en plats kan ligga "här" i relation till platsen där. Jordskorpan kan ritas in som en mosaik där de olika platserna blir mosaikbitar. De små bitarna kan i vissa avseenden likna varandra och i andra avseenden vara helt olika.

Det här sättet att se världen, som en mosaik, är ett onotologiskt (onotologi=läran om verkligheten, hur världen är indelad och fungerar) ställningstagande som i första hand betonar förekomsten av gränser. Platser avgränsas genom ett jord-ritande av distinkta linjer och platsen ges en primär egenskap: den är sammanhängande.
Det här onotologiska ställningstagandebäddar i sin tur för en syn på platsers geografiska gränser som något som skyddar platsens innehåll, t.ex. i form av platsens karaktär och natur.

Ett gränsöverskridande vad det än må vara blir lätt tolkat och konstruerat som någonting som hotar platsen innanför gränserna. Ett vanligt exempel är att invandring från "andra" platser skulle utgöra ett hot mot den "invaderade", gränsöverskridna platsens kultur. Rasism och främlingsfientlighet bygger i stor utsträckning på en platsförståelse som föreställer platser som distinkta, sammanhängande och avskiljbara geografiska enheter med specifik lokalisering i rummet.

Rasism och främlingsfientlighet kan också ta sig uttryck som en motvilja, rentav avsky mot andra platser/andras platser, vilket för oss in på den andra aspekten av platsbegreppet :platskänsla (sense of place) Fortsättning följer.....

SWAP och RALLY

På lördag är det fullsmockat med aktiviteter på byn. Mid Sweden Rebels kör sin välbesökta marknad på Gnarpsviljan och samtidigt kör SMK Hälsinge rallytävlingen Gnarpstrofén. SWAP se affisch. Just nu är 116 bord bokad på swapen. Rallyt länk till SMK Hälsinges hemsida. http://www.smkhalsinge.se/  Berggården har öppet under dagen och kvällen. Pubkväll med underhållning  lördagen den 25/2 kl: 21.00-01.00 Entré 100:- Den 25/2 har vi öppet för lunch servering Kl.11.00-16.00 79:-  Upplev NORDANSTIG - Norra Hälsingland

Kvällsöppet på Nordanstigs turistbyrå tisdagen den 6 mars, fram till kl 20.00.
Kom o besök oss i våra nya, fina lokaler på Brandstationen!
Kl 18.00 denna kväll kommer Helena Brusell och berättar om vad som händer i Trolska skogen i sommar. Mikael Högdahl berättar om planerna för Hassela Äventyrsland. Karl-Gunnar o Anna-Lena kommer och berättar om Lars-Daniels lantgård och med sig har de Tomten som numera bosatt sig i Älgered.
Varmt Välkomna!

"Kom igång"

Gnarps gymnastikförening har funderingar på att starta en ny grupp, som vi tänkte döpa till "Kom igång". Vi vill gärna höra oss för om det finns intresse för en sådan grupp. Tanken är att det ska passa de som av olika anledningar inte vill/kan vara med på de träningspass vi redan har i föreningen. Man kanske tycker att man är för överviktig, haft en skada och vill börja träna lite försiktigt, nyss fått barn, tycker att man inte "hänger med" i våra andra pass osv, osv. Detta pass kommer att bli lugnare i tempot och helt utan hopp. Övningarna kommer att förklaras tydligt så att alla förstår.
Tycker du det låter intressant? Gilla detta inlägg eller skicka ett meddelande på min facebook eller skicka ett sms till mej 0730-577244. Erica Holm

Platser?

Vad är en plats rent filosofiskt och ur beskrivs det med akademiska ögon. Ja det är inte lättbegripligt precis. Men jag känner att jag på nått sätt skulle vilja förstå och försöka sammanfatta det. Därför lånde jag en bok i ämnet. "Plats som produkt av Ek, Hultman.

En beskrivning av platsbegreppet säger: platsbegreppet är inte en definition som kan beskrivas på ett enkelt och heltäckande sätt. Ett av de vedertagna indelningarna av platsbegreppet delar in platsen i tre aspekter som kompletterar varandra mer än konkurerar med varandra.

i) platsens lokalisering i ett vidare rum samt platsens specifika relationer till andra platser i det vidare rummet (location).

ii) platskänslan, dvs. de känslor människor har för en viss plats (sense of place); samt

iii) de materiella och sociala grunderna och förutsättningarna för människors vardagliga relationer och agerande (locale)  

Fortsättning följer.

Gnarps-Dagen 19 maj.Gnarps-Dagen firas första lördagen efter ersmäss då Erik har namnsdag och infaller i år den 19 maj. Tryck på länken så får du en affisch att skriva ut och sätta upp.:)
Länk här...
Nordanstigs Hundklubb

Jag håller på att dra igång en hundklubb här i nordanstig, sprid ut det till alla som kan tänkas vara intresserade. Första mötet är 26/2 kl 18 i Gällsta bygdegård. Det är även en söndagsträff här hos mej i Gällsta nu på söndag 19/e kl 11. Det finns en öppen grupp på FB Nordanstigs Hundklubb.

Hälsningar
Åsa CarlssonRivnings och röjnings möjlighet.

Jag la in ett visionsförslag i kommunens förslagslåda "Nordanstig Natuligtvis-Här förverkligar du dina livsdrömmar" Det går i korthet ut på att kommuninnevånare som har viljan men inte förmågan att komma till rätta med div miljöproblematik kan ansöka hos kommunen för att få hjälp med problemet. Samtidigt finns chansen att på något sätt knyta ett arbetsmarknadsprojekt till aktiviteterna och arbetslösa finns det gott om, jag är själv snart där. Jag blev rätt nervös när HT´s reporter ringde och ställde frågor om förslaget, för risken att bli missförståd är stor.

Men det blev precis tvärtom. Artikeln blev mycket bättre än förslaget. Mer nyanserad och jag fick chansen att verka fram hur det kunde fungera i praktiken. En av frågorna som inte redovisades i tidningen var om det inte skulle bli väldigt dyrt för kommunen men det är där jag hoppas på att varje åtgärd ska återbetala sig i en mer inbjudande kommun. Och med de stora husen i kommunen får vi förr eller senare ändå börja riva. Det finns ingen ekonomi i dem längre. Driftskostnaderna och energieffektiviseringar är dyra och risken är att de lämnas helt tomma framöver. Och sist men inte minst. Har vi visionen måste kommunens arbete matcha den

Jag har fått några positiva vibbar och det tycker jag är kul. Här är länken till artikeln i Hela Halsingland. http://helahalsingland.se/nordanstig/1.4372567-vision-aven-for-fallfardiga-byggnader

//Kröpen

Gnarpsviljan cup imorgon lördag.


Gnarps Lokaltrafik.Skulle behöva några gamla cyklar. Inga skönheter men de måste vara kompletta med så få växlar som möjligt. Tänkte att jag skulle handmåla dem gul eller röd och skriva Gnarps Lokaltrafik på. De skulle sen kunna användas på byn och vem som nu behöver en cykel kan låna en. När dom hittas fraktas de till tågstationen där de ska stå uppstälda i ett cykelställ. Jag vet inte om det går och genomföra men det vore fränt. Så har du en cykel som står och skräpar, kanske ett cykelställ eller vill hjälpa till är det bara att höra av sig. Det går bra att ringa 073-810 47 12.:)

//Kröpen


Så för att skörda.

Nordanstig har på relativt kort tid förlorat tre produktionsenheter. Trima, Kvarnmons bleck och slutligen Tjärnviks Trä. Gemensamt för företagen var att de ägdes av bolag utanför kommunen. Vill vi ha kvar lokala jobb och skatteintäkter behövs ett lokalt ägande. Vi har många mindre företag. Några av dem har säkerligen en dröm om anpassade lokaler. Det är här jag känner att vi skulle kunna göra någonting.

Om vi tar de lokaler vi eventuellt har till förfogande Trima och Tjärnvik så är det offantligt stora lokaler för en av kommunens medelentreprenörer. Entreprenören behöver lagomt stora lokaler och för vår marknad anpassade hyror. Det är här vi som kommun behöver visa framfötterna. Dvs, förvärva och driva en lokal tills antalet hyresgäster själva bär verksamheten som sen ombildas till fastighetsbolag eller säljs. Kanske kunde ett lokalt bioenergiföretag sköta driften redan från början, och de restprodukter som kommer från eventuell träindustri kunde säljas dit och återanvändas som bränsle och anläggningen kunde bli till en del självförsörjande. Pendlingen och infrastrukturen är livsviktig för oss lika viktigt är det att försöka hitta vägar utnyttja de resurser vi har här hemma.

Hur har man gjort på andra ställen. Hittade den här från Ovanåkers kommun och vad de gjorde då Timber Jack försvann därifrån. Ovanåkers Kommun-Från kris till utveckling Tryck här...

//Kröpen

Inomhusaktiviteter.

Kylan har slagit sina bojor om Gnarp och söndan är som gjord för läsning och andra inomhusaktiviteter.
Hittade den här uppsatsen "Ungdomsprojektet i Kalix" Reflektioner runt och om ett arbetsmarknadsprojekt. Har inte hunnit så långt. Klart läsvärd. Lägger också ut en länk till en färsk artikel om hur Sigtuna kommun vidtagit åtgärder för att komma till rätta med försörjningsstöds problematiken genom att erbjuda bidragstagarna kompetenshöjande resursjobb. Och på så sätt höja kompetensen och även göra dem berättigad till A-kassa. Det här tycker säkert alla inte är helt rumsrent. Men i en tid då det verkar som om kommunerna ska stå för arbetsmarknadsåtgärderna är det här en möjlighet. Det är bra att arbetslösheten är ett lokalt problem som slår hårt mot mindre kommuner, men lyckas man är det alltid en vinst för den utsatta individen. Människor ska inte behöva gå omkring och känna sig avstälda och utan tillhörighet i samhället.
Länkar:

Ungdomsprojektet i Kalix. https://pure.ltu.se/ws/files/31053555/LTU-CUPP-07243-SE.pdf

Snabba jobb till bidragstagare i Sigtuna. http://www.tidningenvision.se/artikel/snabba-jobb-till-bidragstagare-i-sigtuna-58436Rödegemenskapen i framtiden.

De gamla temporära barackbostäderna i Röde som nästan är helt rivna idag, byggdes en gång i tiden som pensionärslägenheter till byns äldre befolkning. De användes långt efter att bäst före datumet hade gått ut och då hade byns ungdommar också hittat dit. 1990 flyttade ett ungt par dit och bosatte sig i en etta i lägenhetslängan närmast genomfarten till harvens väg. Det var på många sätt ett unikt boende. Gamla och unga i en salig blandning. Unga tjejer, gamla gubbar, medelålders, unga pojkar och tanter. Förståelsen mellan grannarna var av naturliga skäl inte alltid den bästa men i det stora hela fungerade det mesta perfekt. De unga hjälpte de äldre och de äldre passade och uppfostrade de yngre med varierande resultat. Det var ett givande och tagande mellan generationerna och jag kommer ihåg det som en fin tid.

Hela den här betingelsen fick då ett namn "Rödegemenskapen". Var det var är svårt att sätta fingret på, men det var något kollektivt med hela paketet. Börje Lindblom gick för ett tag sen ut och önskade lägenheter på området vilket var jättebra. Rödegemenskapen skulle kanske anrikas och sättas igång igen. Och vad som går och göras av det lämnar en hel del över till fantasin. Här är det läge för ideer och jag tänker köra fram en. Därmed är det inte sagt att jag inte är för byggande av lägenheter, utan tvärtom de kan kanske byggas i samma anda som i mitt förslag.

Odlings- och trägårdsarbete är en sak som är på tapeten idag. Många har inte möjligheten. Idag skattas också social samvara i verkliga livet högt. Den gemensamma nämnaren för det måste vara kolonilotten och samvaron i en koloniträgårds förening. Det här är en folkrörelse och ju mer man gräver i det desto mer förstår man hur omfattnde verksamhetet är runt om i landet. Här får du dåde gröna fingrarna och och samvaro i samma paket 4-6 månader om året.

Ideén: dela upp Rödegemenskapen i kolonilotter, alt bilda Rödegemenskapens koloniträdgårds förening. 
Rödegemenskapen sett från väster mot E4. Nu en blommande äng.Det här är vad som återstår av Rödevägen uppe vid RG.Rödegemenskapen sett från öster. Cykelstigen går rakt igenom där vår gamla lägenhet låg.Skapas ny kolonilotts områden idag? Ja tex i Luleå planeras ett område på 80 kolonilotter á ca 150 m2.
Se länk här.. 

Vilkor för byggnader. http://www.lulea.se/download/18.58f31cac12e0d50bc7f80006499/Bilaga1_kolonilotter.pdf

Plan- http://www.lulea.se/download/18.58f31cac12e0d50bc7f80006496/PB_11-02-20.pdf  och genomförandebeskrivning http://www.lulea.se/download/18.58f31cac12e0d50bc7f80006493/2_genomf.pdf
Kolonierna kom till för dryga ut kassan och förse hushållen med grönsaker. Numera har de anrika föreningarna i städerna hög status och kön är lång för att  komma över en lott. Arkitekter var tidigt ute och ritade de små husen. Standard mått i de föreningar jag tittat på verkar vara 6 kvadrat men idag verkar stugor upp till 15 kvadrat vara populärt.Det finns också nyritade förslag.Och plats för odling ska det ju också finnas. Nu har jag tagit upp kolonilotter här på bloggen. Men jag tror att det här skulle göra lägenheter attraktiva om de här behoven kunde fyllas. Kanske skulle en sån här verksamhet passa ännu bättre i ett av kommunens attraktiva områden. Här kunde både ortsbefolkning och semesterfirare mötas. En servicebyggnad skulle behöva byggas i anslutning till området. Alla skulle må bra av att uppleva Rödegemenskapen.:)

Samlade lite länkar här nere. Det finns hur mycket som helst att hitta på nätet.

http://kolonitradgardsforbundet.se/

http://kolonilotter.com

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=plI1Luo9lPE

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolonitr%C3%A4dg%C3%A5rdar_i_Stockholm

http://www.sundbybergskolonitradgardsforening.se/blanketter/blankett23.pdf

http://www.alltomfritidshus.se/Articles/KOLONISTUGA-med-plats-for-allt/


RSS 2.0