Hus till salu.:)Vi skulle vilja ha ett mindre hus. Välkommen hit hem och kika om ni är intresserad. Men ring gärna före. 073-8104712. Här finns gott om plats för den trångbodde, du kan du starta gästgiveri/bed and breakfast och ha verkstad i källarn+Vidbyggd loge.
//Kröpen

Lao Tzu Nr.11

11.
 Trettio ekrar möts i hjulnavet.
 Det är på grund av vad som inte finns i navets centrum som gör att kärran är användbar.
 Lera formas till ett kärl.
 Det är på grund av tomheten i kärlet som gör att det är användbart.
 Såga ut dörrar och fönster för att göra ett rum.
 Det är på grund av dessa öppningar som rummet är användbart.
 Därför, det närvarande används för avkastning.
 Men det är i frånvaron som användbarheten finns.


Film från Katrineholms kombiterminal.
Eftersom jag pratat om lagerhållning tar vi en sånn oxå. Men här behövs takhöjd. Fantastiskt.


 

En månad till SWAP

Nu är det bara en månad kvar till vårens stora prylfest SWAPEN på Gnarpsviljan. Ett bra tillfälle att sälja överblivna saker eller presentera din produkt. Ring Jan och Erik och boka ett bord. Bordhyran är 50 kronor/bord. Telefonnummer se annons.Poolspel i Storgärdshallen Gällsta

Poolspel i Storgärdshallen - hockey Gällsta, Gnarp lördag den 28 januari med start kl 10.00. Deltagande hockeylag: Gällsta IK, Järvsö IK, Lindefallets SK och Hudiksvalls HC. Arr: Gällsta IK Cafeterian öppen. Välkomna!


Eldsjälar, engagemang och samspel.

Lägger ut den här rapporten en gång till tillsammans med sammanfattning som jag lånat från. www.leaderskane.se Skrev ner punkterna längst ner och tog med till träffen igår kväll för diskussion. Det finns rätt många kriterier som stämmer in på Gnarp men inte alla.
Länk till rapporten. http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_11.pdf


Eldsjälar, engagemang och samspel vinnande faktorer för tillväxt
I en rapport om orter med befolkningsökning i Sverige presenteras vad som kännetecknar en attraktiv ort. Eldsjälar, engagemang och samspel anges som förutsättningar för tillväxt. Därigenom legitimeras leadermetoden och dess betydelse för landsbygdsutveckling.
Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, har genom att studera befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter (200-10 000 invånare) under åren 2000-2010, funnit gemensamma drag hos orter med befolkningsökning.
I rapporten trycker man särskilt på vikten av förekomsten av eldsjälar, föreningsliv och sociala nätverk. Att se de individer som så ofta fungerar som igångsättare och har mod, och satsa på dessa även från politiskt håll. Gemensamma drag för de "attraktiva orterna" har nämligen bland annat varit starkt samspel mellan näringsliv och lokalsamhälle.

Näring finns också att hämta i det lokala föreningslivet och "byanda" nämns som en viktig förutsättning för tillväxt. Som en del i det är också tillgången till fysiska möteplatser av vikt.

Ett av flera goda exempel som nämns i rapporten är lilla byn Tjautjasjaur i Norrbotten, som stärker sin sammanhållning genom olika fester som både skapar feriearbeten och marknadsföring för byn.

Det är intressant att dra paralleller till Leader, sättet att skapa samspel mellan olika aktörer som metoden innebär, och strävan att både skapa och fånga upp engagemang. Resultatet i rapporten påvisar vikten av att fortsätta arbeta med dessa frågor.

Utdrag ur rapporten:
 
Förutsättningarna för att en ort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är goda basfunktioner så som:
• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, IT)
• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat osv)
• närhet till arbetsmarknaden (här kan man kanske anta att det skett en förändring dvs. avstånden har vidgats och vissa förutsättningar har ändrats i och med IT)
• attraktivt boende (gärna nära vatten)
• goda sociala strukturer (kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola)

 
De orter som haft en befolkningsökning tycks dock i många fall ha en speciell prägel och de kategorier som identifierats utifrån vårt material är följande:
• tätorter inom pendlingsavstånd till en annan tätort
• gränsorter
• tätorter med turismprägel
• sjö-, eller skärgårdsnära tätorter
• tätorter med utpräglad "byanda"

 


Träff Gnarp och företagandet.

Ikväll var jag på den utlysta träffen "Gnarp och företagandet" på Berggegården. Ett 25-30 tal personer hade samlats och ville vara med. Vi började med att lyssna på två intressanta företagspresentationer. Först ut var Ann-Sofie från Djurkollo som berättade om deras verksamhet från ide till uppstart och till den form den har idag. Efter det fick vi lyssna på Richard från Berggegården som berättade om sin bakgrund, förvärvet av verksamheten och planer för framtiden. Fantastiskt grundlig och ambitiösa bägge två. Vi ska vara stolta att vi har dom här i byn.

Med Sverker som Moderator var det sen dags för grupparbete. Eller jobba med frågor i grupp. Det blev livliga diskussioner och de lokala frågorna engagerar. Efter fikat redovisade varje grupp vad man kommit fram till och det var en hel del kloka tankar och ideer som ventilerades.

Sist ut var Ola från Wahlmans textil som genom historieberättande gav oss tre goda exempel på entreprenörsanda.

Kvällen avslutades med att en grupp utsågs för att jobba vidare med föreningens framtida verksamhet.

Tack för en trevlig och givande kväll. Och tack till Berggården för att vi fick komma och hälsa på.:)

//Kröpen


Kom ihåg Berggåden ikväll.

Alla välkomnas.
Berggården 24/1 Klockan 18.30

Gnarp och företagandet.

Program
18.30-19.00 Två nya Gnarpsföretag presenterar sig.
19.00-19.45 Vi hittar gruppvis framtida möjligheter.
19.45 Fika (ej bjudning)
20.15 Vad vi kom fram till i grupperna.
21.00 Nästa träff-vem/vilka ordnar den? Hur går vi vidare?

Exempel på frågor för grupperna.
*Tjärnvik och framtiden.
*Framtida tågstoppet.
*Hur kan Nordanstigs Utveckling utvecklas?
*Hur mår föreningarna på orten? Hur stötta dem?
*Sörfjärden
*Regionsfrågan Västernorrland/Jämtland? och/eller Gävleborg/Dalarna.
*Goda exempel i bygden. Beröm!
*Hur gå vidare? Nästa träff.

Gnarps Företagareförening


Byaspanare sökes.

Byaspan i Gnarp behöver 6-8 frivilliga till sitt schema för 2012. Arbetet innebär att du två nätter per år hämtar ut en väska på Statoil och cirkulerar i samhället, antecknar, observerar i syfte att hjälpa skadade och förebygga brott. Är du intresserad kontakta Marit Dahlgren på telefon 073-806 11 80


Bondepraktikan på nätet.

Jag fick ett tips av Sven-Erik om bondepraktikan på nätet. Vi skrev ut januari på jobbet och häftade ihop sidorna som en lång almenack och satt på väggen. Länk till Januari. http://www.bondepraktika.se/januari-enligt-bondepraktikan/

Tjärnviks Industriområde.

Vad kommer att hända med Tjärnviks industriområde i framöver? Just nu vet vi inte vem som tar över fastigheten, om den får annan verksamhet, kommer att användas som timmerterminal eller läggas ut till försäljning. Men annars vore en utveckling liknande gamla vägverkets lokaler i Gnarp vore önskvärd. Men området är stort, liksom lokalytorna. Lokalerna värms idag av en panna som är anpassad för lokaler och virkestorkar. Hur den fungerar för bara lokalerna och om den kan anpassas vet jag inte.Vilken verksamhet skulle kunna skapas därute om inte nuvarande ägare fortsätter med någon ny verksamhet? En företags-by? Vidareförädling av virke? Verkstäder? Ersättningsindustrier? Lagerhotell? Kombiterminal/Torrhamn? En industri kan ge många sysselsättning men också företagsnätverk kan växa sig kraftfulla och är inte heller så sårbara.

Möjligheterna är många men tillfällena att hitta intresserade företag och exploatörer är begränsade. Vi måste nå rätt aktör i rätt tid. Anläggningen ligger bra till. När en branschtidning listade Sveriges 25 viktigaste logistikpunkter låg en i Norrland och det var Sundsvallsregionen. Där befinner vi oss i stort sett. Se sid 8 i länken http://www.intelligentlogistik.se/files/IntelligentLogistik_Nr1-09.pdf Det här måste vara ett litet plus då det gäller läget både för tillverkning och lagerhållning. På Statoil i Gnarp sker många chaufförsbyten både när det gäller bussar och lastbilar. Några bolag har övernattningslägenheter i Gnarp. Så geografiskt ligger vi bra till. En busshamn skulle förövrigt planeras där nere samtidigt som trafiksituationen ska förbättras.

Lagerhållning är något som jag funderat på i veckan Exempelvis reservdelar, lagerhålls, packas och skickas från Tjärnvik. Kanske mot någon Norrlandsnäring. Eller i lite större skala kombiterminal. Hittade en uppsats i ämnet. http://www20.vv.se/fud-resultat/Publikationer_000801_000900/Publikation_000819/ETABLERING%20AV%20KOMBITERMINALER.pdf Mer i ämnet här. http://www.jernhusen.se/

Det kommer säkert att komma fram fler intressanta idéer på träffen på tisdag. Den ser jag fram emot. Det är svårt att veta vad man ska göra i en sån här situation. Men om alla hjälps åt och vi prövar oss fram har vi alla chanser att göra några små genombrott.

//Kröpen


Om kärlek.


Gnarp och Företagandet.

Alla välkomnas.
Berggården 24/1 Klockan 18.30

Program
18.30-19.00 Två nya Gnarpsföretag presenterar sig.
19.00-19.45 Vi hittar gruppvis framtida möjligheter.
19.45 Fika (ej bjudning)
20.15 Vad vi kom fram till i grupperna.
21.00 Nästa träff-vem/vilka ordnar den? Hur går vi vidare?

Exempel på frågor för grupperna.
*Tjärnvik och framtiden.
*Framtida tågstoppet.
*Hur kan Nordanstigs Utveckling utvecklas?
*Hur mår föreningarna på orten? Hur stötta dem?
*Sörfjärden
*Regionsfrågan Västernorrland/Jämtland? och/eller Gävleborg/Dalarna.
*Goda exempel i bygden. Beröm!
*Hur gå vidare? Nästa träff.

Gnarps Företagareförening


Trött men lycklig.

Då var den här helgen över. Visst, det har väl inte varit så mycket att hurra för den senaste tiden. Tankarna har i stort gått ut på att fundera på framtida jobb och försörjning för egen del, och eventuell möjlighet till ersättnings industri ute vid Tjärnvik. Men där är vi inte på långa vägar än. Det är i dagsläget inte säkert vem som tar över anläggningen fortsättningsvis Men har ni idéer och behöver ytor, tveka inte att kontakta ägarna, det ställer de sig positiv till.

Men det finns positiva saker också. Som i helgen. Gnarspnet på Kulturstjärnan, Division tre pingis idag söndag på Gnarpsviljan. När vi plockade ihop kom fotbollstjejer först från Bergsjö och sen Strömsbruk och tränade. IFK Gnarps A-lag tränade i pärkällarn och IFK hade möte i Gnarpsviljans Cafeteria. Det sjuder av aktiviteter i Gnarp.

Vårt pingissammandrag flöt på bra och grabbarna vann matchen mot Kometen från Bollnäs. Med lite tur återfinns vi i trean även nästa år. Jag vill passa på att tacka de 8 bordsdomare och sekretariat personalen som jobbade hela dagen, överdomare Hans Ångman inte att förglömma. Alla gjorde ett superinsats och det känns i min kroppen  just nu.

Nu laddar vi om och nästa evenemang som jag ser fram emot är SWAPEN på Gnarpsviljan 25/2. Samma dag körs det ckså rally i Gnarp arrangör SMK Hälsinge. Så hem och leta genom gömmorna, boka ett bord så ses vi i slutet av februari.:) Se annons nedan.

//Kröpen


Division 3 pingis på Gnarpsviljan.

Imorgon söndag 15/1 spelas två omgångar division 3 bordtennis på Gnarpsviljan. Lag från Gävleborg, Dalarna och Västernorrland deltar. Vi kör igång klockan 10.00. Fika försäljning. Välkommen!


Tack!

Tack för den fina responsen jag fick för stugservice ideen. Till Er som besökt bloggen de senaste dagarna och de mail+medelanden jag fått på facebook. Det visar att den här typen av tjänst efterfrågas, åtminstone till en viss del. Och även om jag inte går vidare med det här själv tycker jag någon annan kan kika på det. En annan bra sak med det här är att vi får in friska pengar i kommunen då stugägarna till stor del bor utanför kommungränsen. Välkommen med fler tips och synpunkter.:)

// Kröpen


Tankar kring stugservice.

En av de saker jag har tänkt mig kunna göra om jag inte hittar nått stadigt jobb efter Tjärnvik vore att starta en Stugservice iaf som delinkomst. Stugservice? vad gör en sån. Jo ungefär som Vemdalens stugservice erbjuda fritidshusägare städning, tillsyn, reparationer, vedanskaffning, uthyrning och andra tjänster. Vet inte vilket område jag skulle verka inom, hela kommun, kusten Sundsvall-Hudiksvall eller nått. Är det någon som tycker det här är en bra ide eller vill komplettera sin verksamhet med den går det bra att låna och använda den. Jag ställer gärna upp och jobbar den dan det blir aktuellt. Har du tips och idéer kring det här vore det kul om du hörde av dig till mig. Maila ajengstrom@hotmail.com eller ring 073-810 47 12. Skulle det bli verklighet tror jag den får heta Åhsens Stugservice.:)

Länk till Vemdalens Stugservice: http://www.vemdalensstugservice.se/easye/bokning/default.asp?AcP=qs12&SBid=1&laid=1&mobil=0&HttpSite=0&dcur=SEK&SeNg=1&pageid=365&tree2itemsId=2923

//Kröpen


Gnarpströja.


Vi har fortfarande ett antal Gnarpströjor med i huvudsak litet tryck kvar. Vill du ha en, skicka ett mail. ajengstrom@hotmail.com eller ring på 073-810 47 12.

Så här ser det ut med storlekarna.
S-liten bock 1st
M-liten bock 3 st
L-liten bock 3 st
L-stor bock 7 st
XL-liten bock 3st

116 cl-liten bock 2st
128 cl-liten bock 2st
140 cl-liten bock 3st
152 cl-liten bock 3 st


Orter med befolkningsökning perioden 2000-2010

Länk till artikel Hela Sverige ska leva. http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/3057/2/

Rapport Orter med befolkningsökning. http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_11.pdfEnkät kollektivtrafik.


Första vardagen med nya kollektivtrafiklagen.

Ja idag var det dax för första vardagen med den nya kollektivtrafiklagen. Vad den nu kommer att betyda för oss i förlängningen? Får jag gissa så tror jag att vi får fler anslutningar längs E4 till städerna medans inlandslinjerna får det svårt att gå ihop kommersiellt Men det är som sagt bara ren spekulation. I princip, väldigt förenklat, ska det gå att köra igång med två minibussar och tala om kollektivtrafikmyndigheten var du vill köra.

Här är lagen i korthet och en länk till Svensk kollektivtrafik.

Korta fakta om nya lagen

  • Den nya lagen blir ett modernt och trafikslagsövergripande regelverk för den lokala och regionala kollektivtrafiken.

  • Regionala kollektivtrafikmyndigheter ersätter de tidigare trafikhuvudmännen.

 

  • De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska besluta om regionala trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt.

  • Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kommersiell kollektivtrafik var som helst i hela landet.

  • Även kommersiella kollektivtrafikföretag måste lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation.


Svensk kollektivtrafik: http://www.svenskkollektivtrafik.se/Fakta/Nya-kollektivtrafiklagen/

Kollektivtrafik Gävleborg: http://www.lg.se/Startsida/ikorthet/Landstinget-Gavleborg-tar-over-kollektivtrafiken-i-lanet/

RSS 2.0