Fjärrundervisning

 
Av den här propositionen återstod det blott en tummetott enligt Lars Werner på gymnasiekonferensen. Det är synd för har landsbygden en möjlighet till överlevnad så är det just möjligheten till fjärrundervisning. Är det kommunal prestige och revirtänkande det beror på, fyrkantighet hos beslutsfattare? Dels är det naturligtvis kostnadsdrivande men jag tror inte heller att enskilda kommuner är rätt huvudman för verksamheten, möjligen kommuner i samverkan eller regioner. Först centraliseras människorna i kommunen för att sen centraliseras till städer och sedan till storstäder. Det är i princip omöjligt att som familj utveckla något i glesbygd när inte skolbenet är flexibelt.
 
I vår kommun gäller det i första hand Hassela men våra problem är egentligen små jämfört med mer utbredda kommuner.  Fjärrundervisning är inte alls något nytt och oprövade utan har använts och utvecklats i Australien sen 50-talet. Enligt Werner fanns det ett utbrett motstånd och han hade små förhoppningar att man snabbt skulle komma vidare i frågan.Kom att tänka på den här punkten från konferensen efter att sett en dokumentär om Charlotte Kallas hemby Tärendö nu i helgen.
 
 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2014/12/prop.-20141544/
 
 
 
 
 

ÖB till Blågården


Möte Gnarps S-förening

Vi träffas på Hammarbacken 12, söndag 15/11 klockan
19.00 Medlemmar och sympatisörer hälsas Hjärtligt Välkomna.
Kontakt ordförande Åke Bertils 070-288 09 21
Gnarps S-förening

Run for your life når Norrfjärden

På lördag når det av Riksteatern initierade Run for yor life Nordanstig. Budkavlen vars mål är klimatkonferensen COP21 i Paris. Löparna springer längs kustvägen och väntas nå Norrfjärden vid 10-11-tiden. Missa inte detta, utan ge er iväg ut och heja fram löparna längs vägen. Hoppas kunna uppdatera ca: tider för varje ort imorgon. Håll utkik efter tidningsartiklar och på kommunens hemsida för mer information.
http://www2.runforyourlife.nu/sv/

RSS 2.0