Framtidens elnät är flexibla och smarta.

Framtidens elnät är flexibla och smarta. I framtiden kan vi gå mot ett elnät där vi som nu tar ut och använder el överallt, men också säljer in och levererar el överallt. Det blir allt vanligare att industrier förser sina nybyggnationer med turbiner och generatorer. Man tillverkar el av överskottsenergin från industriprocessen och säljer in den till elnätet. Tex Iggesunds nya sodapannas turbin alstrar så mycket el att det i elförbrukning motsvarar driften av kartongmaskin i pappersproduktionen. Även privatpersoner kan sälja el från ex solceller och vindkraft. Som ett el-internet ungefär. Läs mer om Smart Grids. http://miljonytta.se/transporter/framtidens-elnat-ar-flexibla-och-smarta/
NIF-Tipset

Nu startar vi försäljningen av rader till hösten och vinterns NIF-tips. Gör en enkelrad. Lämna in den till oss. 100 kronor/raden Och du tävlar om att bli bästa tippare under tio veckor. Vill du lämna en rad kontakta Anders Engström ajengstrom@hotmail.com Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den telefon 073-81 04 712, Britta Engström telefon 0652-23097, Per-Erik (PEK) Berglin telefon 073-6450354. Sista inlämningsdag 15 november. Läs mer om NIF-tipset här.
Gnarps gamla sigill som landmärke.

Bla Erik har funderat med oss andra om en Gnarps bock som landmärke exvis vid E4. Hur den ska se ut låter jag vara osagt. Har bollat det lite på Gnarps gruppen på Facebook. En ide vore ju att använda sig av det gamla Gnarpssigillet. "Gnarps Socken 1651" Det är väl inte så flashigt men väldigt snyggt. Och vilka anor ändå. Vart det ska placeras har jag ingen aning om. Har gjort några skisser. Tänk er sigillet i smide/järn 2-3 meter i diameter med ett fundament av grindstolpsstenar. Nu är väl inte det här helt propitioneligt men ni förstår tanken. Det behövs nog nån rad till stenar. Hur det skulle lösas vet jag inte heller men kolla skisserna nedan.:)
RSS 2.0