Öppet medlemsmöte Allas Gnarp

Välkommen till öppet medlemsmöte för Gnarp i Samverkan /Allas Gnarp torsdagen den 30/1 kl.19.00 Möteslokal: Café 23.

1. Mötet förklaras öppnat

2. Diskussion om möjligheten att återuppta Gnarps Företagarförenings verksamhet inom ramen för Allas Gnarp.

3. Byaspan, lägesrapport

4. Medlemsutveckling, datum för årsmöte mm.

5. Övriga frågor

6. Mötet avslutas.

Kontakt/info 073-810 47 12
Anders Engström sammankallande


Allas Gnarp/Gnarps Företagarförening

Välkommen till öppet medlemsmöte för Allas Gnarp torsdagen den 30/1 kl.19.00 på Café 23
Mötet är tänkt att fokusera på det lokala småföretagandet och möjligheten att tillsammans ordna gemensamma aktiviteter under föreningen. Allas Gnarp är den tidigare Gnarps Företagarförening och vi vill undersöka om det finns förutsättningar att återuppväcka verksamheten. Under Allas Gnarp ligger också Byaspan. Skicka en blänkare om du kommer, har du en fråga du vill lyfta, ring eller smsa så sätter jag upp den på dagordningen. Dagordning skickas ut veckan innan mötet.
Telefon: 073-810 47 12
Mvh Anders Engström sammankallande


RSS 2.0