Handla nära

Handla nära på lördag, besök dina lokala butik och gör dina klappinköp. På flera håll i Europa anordnas på lördag 3 december Small Business Saturday, temadag för lokal handel.
 

Gnarpsbygdens Donationsfond

Donationsfondens syfte är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Gnarp. Målet är att effekten av fondens medel skall komma så många enskilda och sammanslutningar som möjligt till del. Alla enskilda, föreningar, företag m.fl. kan söka bidrag ur fondens medel under förutsättning att det främjar Gnarpsbygden.

Fonden uppbyggd som en ideell förening som är partipolitisk och religiöst obunden och är öppen för alla som känner ett engagemang för bygden. Medlemsavgiften i föreningen är 50 kronor.

Betalning av medlemsavgift eller insättning av fondmedel görs på kontonummer Handelsbanken 6343-962 211 338. märk med "ditt namn" "medlemsavg". alt. "donation". Du kan också använda Swish till kassör Anders Engströms telefonnummer 073-810 47 12. För dig som vill veta mer om föreningens stadgar, fonden och dess sökkriterier är välkommen att kontakta oss i styrelsen. Fondens stadgar

Fonden har utsett årets förbättrare i Gnarpsbygden 2014, 2015 och 2016.

  • 2014 Leif Berglin för sitt utvecklingsarbete av Klasuddens hamnområde
  • 2015 Kajsa Nilsson och Helena Hassel för sitt idoga föreningsarbete och insatser för ridsporten i Gnarps Ridklubb.
  • 2016 Richard Brännström och Paul Nilsson för sitt engagemang att utveckla Sörfjärden som turistort som i sin tur är till gagn för att profilera Gnarp som en attraktiv investeringsort.

 

Föreningen Gnarpsbygden

Styrelse

Ove Wallberg ordförande, ove.wallberg@tyfonmail.se

Karl-Erik Nordlund sekreterare, ke.nordlund@tyfonmail.se

Anders Engström kassör, ajengstrom@hotmail.com

Erik Larsson ledamot, mopar900@hotmail.com

Jörgen Åslin, jorgen_aslin@tyfonmail.se Representant från Allas Gnarp


Årets förbättrare 2016

 
 Foto: Kenny Hansson
Richard Brännström och Paul Nillson. Årets förbättrare i Gnarpsbygden 2016
 
Juryns motivering:
Genom att se möjligheter och utvecklingspotentialer har årets pristagare vågat förverkliga sina affärsidéer och lagt ner ett stort engagemang och arbete för att utveckla Sörfjärden som turistort vilket är till stort gagn för att profilera Gnarp som en attraktiv investeringsort.
 
 
 
NKC-kören underhåller på Julskyltningen.
 
Läs mer om Julskyltningen på Allas Gnarps Hemsida. Klicka på länken http://allasgnarp.se/
 
  
 
 
 

Julskyltning 27/11

Julskyltning vid Gnarps Blommor. Årets Gnarpare koras. Kören sjunger m.m. Välkommen!

Julskyltning söndag 27/11


RSS 2.0